Ruotsinsuomalaisuus

Ruotsinsuomalaiset

19 juni, 2016

Sverigefinnar räknas som en av Sveriges officiella nationella minoriteter sedan den 1 april 2000. Sverigefinnar är en av de äldsta migrantgrupperna i Sverige, och det finns spår av inflyttade finnar på flera håll i landet, där så kallade finnmarker eller finnskogar uppstått. En stor våg av migranter från Finland kom hit under andra halvan av 1900-talet, då arbetsmarknaden i Finland var dålig och Sverige tvärtom var i behov av arbetskraft.
Många tänkte bara stanna i ett par år och sedan flytta tillbaka till Finland, men endast en tredjedel återvände. Man slog rot och skapade sig ett liv i det nya landet.

Vissa menar att den traditionella finska tangolåten “Satumaa” fungerar som sverigefinnarnas inofficiella nationalsång. Här en version med sverigefinländaren Markus Fagervall.

Ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin suurimmista ja vanhimmista siirtolaisryhmistä, ja me saatiin minoriteettistatuksen 1 huhtikuuta 2000. Iso osa ruotsinsuomalaisia tuli tänne 1900-luvun toisella puolella. Suomessa oli huono työllisyystilanne ja Ruotsi päinvastoin tarvi työvoimaa. Ruotsiin siirtolaisiksi lähteneiden oli alunperin tarkoitus viipyä vain muutaman vuoden ja sitten palata takaisin kotimaahan. Mutta vain kolmasosa muutti takaisin. Monet juuriutui tänne ja rakensivat elämänsä täällä.
Jotku meinaa että Ruotsinsuomalaisten epävirallinen kansallislaulu on “Satumaa”. Tässä Ruotsinsuomalaisen Markus Fagervallin laulamana.

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply